FAQ: Výstup do HTML Helpu

1. V obsahu vygenerovaného HTML Helpu je vidět jen zabelný název celé knihy. Jak dosáhnu toho, aby byly hned po otevření nápovědy vidět v obsahu všechny kapitoly?
2. V HTML Helpu chci mít na pozadí stránek obrázek. Obrázek jsem na pozadí umístila pomocí CSS, konkrétně vlastnosti background-image. Ve výsledném HTML Helpu se však obrázek nezobrazuje.

1.

V obsahu vygenerovaného HTML Helpu je vidět jen zabelný název celé knihy. Jak dosáhnu toho, aby byly hned po otevření nápovědy vidět v obsahu všechny kapitoly?

Nastavte parametr htmlhelp.hhc.show.root na 0.

Autor: Jirka Kosek

2.

V HTML Helpu chci mít na pozadí stránek obrázek. Obrázek jsem na pozadí umístila pomocí CSS, konkrétně vlastnosti background-image. Ve výsledném HTML Helpu se však obrázek nezobrazuje.

Kompilátor HTML Helpu neanalyzuje kaskádové styly a proto neví, že má do výsledného kompilátu zahrnout i váš obrázek pro pozadí. Takový obrázek musíme do projektu přidat ručně. S výhodou k tomu využijeme parametr htmlhelp.hhp.tail, který umožňuje přidat do projektového souboru cokoliv.

<xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
[FILES]
pozadi.png
</xsl:param>

Autor: Jirka Kosek