Software podporující DocBook

Pracuji na přípravě katalogu aplikací podporujících DocBook. Prozatím si můžete alespoň prostudovat návod na instalaci základních nástrojů.