Dokumentace a zdroje informací o DocBooku

Pro první seznámení s DocBookem vám mohu doporučit moji českou příručku DocBook – Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů.

Pro zpracování DocBooku se nejčastěji používají XSL styly. Výborný popis toho, jak je upravovat nejdete v knize DocBook XSL: The Complete Guide od Boba Staytona.

Třetí velmi užitečným zdrojem je DocBook: The Definitive Guide, která obsahuje popis všech elementů DocBooku včetně příkladů jejich použití. Pro každodenní použití se vám může hodit její verze ve formátu HTML Help (CHM), která umožňuje snadné prohledávání celé dokumentace.

Další zdroje

DocBook obecně

[1] Norman Walsh a Leonard Muellner. DocBook. The Definitive Guide. 1999. 1. ISBN: 156592-580-7. 648. URL: http://www.docbook.org/tdg/en/html/docbook.html.

[2] Nik Clayton. FreeBSD Documentation Project Primer for New Contributors. URL: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/index.html.

[3] David Mason, Daniel Mueth a Alexander Kirillov. The GNOME Handbook of Writing Software Documentation. URL: http://developer.gnome.org/projects/gdp/handbook/gdp-handbook/.

[4] Mark F. Komarinski, Jorge Godoy a David C. Merrill. LDP Author Guide. URL: http://www.linuxdoc.org/LDP/LDP-Author-Guide/.

[5] David Rugge, Mark Galassi a Eric Bischoff. Writing Documentation Using DocBook. A Crash Course. URL: http://opensource.bureau-cornavin.com/crash-course/.

[6] Dave Pawson. Docbook Frequently Asked Questions. URL: http://www.dpawson.co.uk/docbook/index.html.

[7] DocBook WiKi. URL: http://wiki.docbook.org/topic/.

Styly pro DocBook

[8] Norman Walsh, Bob Stayton a Jiří Kosek. DocBook XSL Stylesheet Documentation. URL: http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/doc/.

[9] Robert Stayton. DocBook XSL: The Complete Guide. URL: http://www.sagehill.net/docbookxsl/index.html.

[10] Norman Walsh. The Modular DocBook Stylesheets. URL: http://docbook.sourceforge.net/release/dsssl/current/doc/.

[11] Norman Walsh. The Design of the DocBook XSL Stylesheets. URL: http://nwalsh.com/docs/articles/dbdesign/.

[12] Michael Wiedmann. DocBook DSSSL Stylesheet FAQ. URL: http://www.miwie.org/docbook-dsssl-faq.html.

Konfigurace nástrojů

[13] Markus Hoenicka. SGML for NT. A brief tutorial how to set up a free SGML editing and publishing system for Windows NT. URL: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hoenicka_markus/ntsgml.html.

[14] Lenka Třísková. GNU nástroje pro tvorbu WWW stránek. Grada Publishing. 2000. ISBN 80-7169-861-X. 244.

[15] Pavel Žampach. Použití DocBooku v českém prostředí. URL: http://www.volny.cz/zampach/dbk/.

XSL

[16] Sharon Adler, Anders Berglund, Jeff Caruso, Stephen Deach, Paul Grosso, Eduardo Gutentag, Alex Milowski, Scott Pernell, Jeremy Richman a Steve Zilles. Extensible Stylesheet Language (XSL) – Version 1.0. W3C. 2000. URL: http://www.w3.org/TR/xsl.

[17] James Clark. XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C. 1999. URL: http://www.w3.org/TR/xslt.

[18] Practical Transformation Using XSLT and XPath. Crane Softwrights. 2000. 1-894049-04-7. URL: http://www.cranesoftwrights.com.

[19] Michael Kay. XSLT Programmer's Reference. Wrox Press. 2000. 1-861003-12-9.

[20] Jiří Kosek. XSLT v příkladech. URL: http://www.kosek.cz/xml/xslt/.

[21] Sal Mangano. XSLT Cookbook. O'Reilly. 2003. 0-596-00373-2.

[22] XSLT and XPath Quick Reference. Mulberry Technologies. 2000. URL: http://www.mulberrytech.com/quickref/XSLTquickref.pdf.

[23] Miloslav Nič. XPath Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/General/examples.html.

[24] Miloslav Nič. XSLT Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XSLTutorial/Books/Book1/index.html.

DSSSL

[25] Information technology – Processing languages – Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL). ISO/IEC 10179:1996(E). URL: ftp://ftp.ornl.gov/pub/sgml/WG8/DSSSL/dsssl96b.pdf. URL: ftp://ftp.ornl.gov/pub/sgml/WG8/DSSSL/readme.htm.

[26] Stránky věnované jazyku DSSSL. URL: http://www.netfolder.com/DSSSL/.

Další

[27] Norman Walsh. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) Technical Memorandum TR 9901:1999. XML Exchange Table Model Document Type Definition. 1999. OASIS. URL: http://www.oasis-open.org/html/tm9901.htm.

[28] Mark Johnson. DocBook Bookmarks. URL: http://www.dulug.duke.edu/~mark/docbookmarks/.