FAQ: Tištěný výstup (výstup do FO)

1. Je možno vytáhnout poznámky pod čarou ještě jednou do zvláštní kapitoly?
2. Pro generování PDF používám program FOP. Výstupní PDF dokument však obsahuje místo některých českých znaků # a nedělí se slova. Jak to mohu napravit?

1.

Je možno vytáhnout poznámky pod čarou ještě jednou do zvláštní kapitoly?

Jde, stačí si v XSLT napsat šablonu, která vytáhne všechny poznámky z dokumentu a pak na ně zavolá původní šablony pro formátovní poznámek pod čarou:

<xsl:template match="processing-instruction('ukazpoznamky')">
 <xsl:apply-templates select="//footnote"
            mode="process.footnote.mode"/>
</xsl:template>

V dokumentu pak:

<chapter>
<title>Poznámky</title>

<para>Poznámnky z celého dokumentu</para>

<?ukazpoznamky?>

</chapter>

Autor: Jirka Kosek

2.

Pro generování PDF používám program FOP. Výstupní PDF dokument však obsahuje místo některých českých znaků # a nedělí se slova. Jak to mohu napravit?

Soubory potřebné pro počeštění FOPu a popis jejich instalace je na adrese http://www.kosek.cz/sw/fop/.

Autor: Jirka Kosek