Odpovědi na často kladené otázky

Následující stránky obsahují odpovědi na často kladené otázky rozčleněné do několika kategorií. Jedna odpověď může být zařazena i do několika kategorií.

Pomozte s údržbou a tvorbou FAQ

Naleznete-li ve FAQ chybu, oznamte nám ji prosím pomocí systému pro hlášení chyb.

Máte-li již s DocBookem nějaké zkušenosti a chcete-li se o ně podělit s ostatními uživateli, můžete se stát spolueditory těchto FAQ. Stačí když vytvoříte několik otázek a odpovědí v níže popsaném formátu a zašlete je na adresu . Bude-li vaše práce kvalitní, zařadíme vaše FAQ mezi ty ostatní a dostanete právo zápisu do CVS repozitory obsahující všechny FAQ.

Formát FAQ

Jednotlivé otázky a odpovědi jsou samozřejmě zapisovány ve formátu DocBook pomocí elementu qandaentry. Každá otázka s odpovídající odpovědí je uložena v samostatném souboru, jehož jméno odpovídá identifikátoru (atribut id) u kořenového elementu qandaentry.

Příklad 1. Šablona pro jednu otázku s odpovědí

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE qandaentry PUBLIC '-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN'
'http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd'>
<qandaentry id="uhaseni-zizne" condition="xsl;html;fo">
<blockinfo>
<author>
<firstname>Jan</firstname>
<surname>Novák</surname>
<email>novak@example.org</email>
</author>
</blockinfo>
<question>
<para>Jak je možno uhasit žízeň?</para>
</question>
<answer>
<para>Dejte si pivo.</para>
</answer>
</qandaentry>

V atributu condition jsou uvedeny kódy kategorií, do kterých se má odpověď zařadit.

Tabulka 1. Kódy kategorií FAQ

KódKategorie
introO DocBooku obecně
xslXSL styly obecně
htmlHTML výstup pomocí XSL stylů
foTištěný výstup pomocí XSL stylů
htmlhelpVýstup do HTML Helpu
dssslDSSSL styly obecně
editorOtázky spojené s editory používanými pro práci s DocBookem

Pokud máte pochyby, jak FAQ správně zapsat, můžete se inspirovat těmi již existujícími.